Thiết bị điều khiển nhà hiện đại thông minh – Broadlink RM-Pro

499.000 

Thiết bị điều khiển nhà hiện đại thông minh Broadlink RM-Pro giúp bạn điều khiển toàn bộ thiết bị trong nhà của bạn từ xa bằng smartphone thông minh qua Wifi, 3G, hỗ trợ điều khiển chúng theo ngữ cảnh yêu thích của bạn.