Công tắc cảm biến độ ẩm là chiếc công tắc được tắt/bật dựa vào mức độ ẩm của môi trường mà bạn muốn cảm biến. Nó có thể tùy biến tắt khi đạt độ ẩm hay ngược lại.
Công tắc cảm biến thường được sử dụng để bật tắt các thiết bị như máy bơm, động cơ đóng mở rèm cửa, cửa sổ…
Các loại thiết bị phổ biến như công tắc cảm biến độ ẩm đất, cảm biến nước mưa…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.