Ổ cắm hẹn giờ tự động tắt hay bật các thiết bị điện theo trương trình bạn cài đặt sẵn.

Có rất nhiều tùy biến để bạn lựa chọn. Hẹn giờ 1 chương trình hay nhiều tới 20 chương trình trong ngày. bạn có thể tùy chỉnh hẹn theo giờ, ngày, tuần. Độ chính xác cũng có nhiều thiết bị cho bạn lựa chọn.

Những thiết bị điện tử thường có chính xác cao tới từng giây. Nhưng những ổ cắm hẹn giờ cơ thường có độ chính xác là 15 phút

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.