Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời cao cấp HT821

350.000 

Đèn có khả năng chớp liên tục nên sẽ tăng được sự chú ý của người qua lại, qua đó giảm thiểu nguy hiểm. Sản phẩm phục vụ các công trường đang thi công, các đoạn đường hay các khu vực cần cảnh báo nguy hiểm khác…