Đèn cảnh báo giao thông năng lượng HT466

185.000 

Đèn cảnh báo giao thông năng lượng mặt trời có đế là nam châm, rất tiện ích và thiết kế nhỏ gọn. Đặc biệt, đèn cảnh báo sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời để hoạt động. Dùng để cảnh báo giao thông, cảnh báo nguy hiểm ở các công trình giao thông, các công trình xây dựng, các khu vưc nguy hiểm…