Cảm biến báo động cửa mở dạng chèn

100.000 

Cảm biến báo động cửa mở dạng chèn – đây là thiết bị báo động chống trộm đặc biệt dùng để chặn xe, chặn cửa (cửa có bản lề) khi xe hoặc cửa bị dịch chuyển va đập vào bề mặt thiết bị sẽ kích hoạt thiết bị, phát ra tiếng cảnh báo, gây hoảng cho kẻ trộm và sự chú ý của mọi người.