Ổ cắm thông minh hẹn giờ đóng ngắt AL-06.

Giá bán: 190.000 
Thị trường: 230.000 
Tiết kiệm: 40.000  (17%)

Ổ cắm thông minh AL-06 hẹn giờ tắt bật chính xác theo thời điểm mà bạn cài đặt. Nó sẽ giúp bạn đóng ngắt nguồn điện cho thiết bị chính xác đến từng phút và cứ lặp đi lặp lại như vậy quanh năm ngày tháng nếu bạn muốn.