Kính lúp hàn mạch có đèn để bàn 3.5X – 12x

235.000