Đồng hồ đếm ngược hẹn giờ XL338

85.000 

Đồng hồ đếm ngược hẹn giờ 1s-24h là thiết bị rất hữu ích và tiện dụng. Đồng hồ có khả năng đếm giờ để xem hoạt động của bạn mất bao nhiêu thơi gian.