Đèn vườn hình cầu năng lượng mặt trời HT51245

80.000