Đèn trụ cổng kích thước bé năng lượng mặt trời HT430

245.000 

Một loại đèn với kích thước nhỏ gọn phù hợp với trụ hàng rào, trụ cỏng bé, những bệ hành lang,….